UI/UX

SeekBar nedir? SeekBar ile Media Player yapımı

Bu makalemde “SeekBar nedir?” açıklayacağım ve SeekBar nesnesi kullanarak, bir Media Player yapımını örnekleyeceğim. SeekBar nedir? Seekbar; bir çizgi ve imleçten oluşan bir Widget'(bir çeşit buton)tır.İmlecin durduğu konuma göre seviye almamıza…
Veritabanı & Web Servis

RESTful Web Servisi ile Post ve Get işlemleri

Bir  RESTful Web Servisini çağırma , içerikleri sunucuya gönderme ve  sunucudan gelen json nesnesiyle nasıl içerigi yazdırabilceğimizi anlatıcağım. İlk öncelikle, RESTful Web servisini çağırıp, içerikleri sunucuya gönderen ve  sunucudan  data…
Veritabanı & Web Servis

Php ile Json ve Web Servisi Kullanma

Php programlama dilinde ,Json ile Web servisden sunucuya veri aktarma ve sunucudan Web servise veri göndermeyi anlatıcağım. Web servisden gelen verinin nasıl kullancağını, Mysql  bir veritananına veri kayıt ederek gösterceğim. İlk olarak, Json ile Web…
Performans

Android Ide’lerinde Log Yazmama Sorununa Çözümler

Çoğu zaman projelerimizi yazarken logcat pencerisine log yazdırarak projelerimizi debug ederiz. Fakat bazı  zamanlarda, log kodlarını kullanmamıza rağmen Android Ide sinde bulunan logcat pencerisinde yazdığımız log verileri görüntülenmez.Bu sorun için bir…