• Android Ide’lerinde Log Yazmama Sorununa Çözümler

    Çoğu zaman projelerimizi yazarken logcat pencerisine log yazdırarak projelerimizi debug ederiz. Fakat bazı  zamanlarda, log kodlarını kullanmamıza rağmen Android Ide…

  • Android Studio’da Projeye Jar Kütüphanesini Dahil Etme

  • Android Studio ile İlk Program Oluşturma